Avukatlar tapu dairesinden istediği tapu kaydının bir örneğini alabilir mi?

Avukatlar tapu sicilini inceleme hakkına sahiptirler. Ancak tapu sicil kütüğünden veyahut tapudaki başkaca kayıtlardan birer örnek alabilmek için ilgili taşınmazın maliki ve/veya taşınmaz ile ilgili olan kişilerin vekâletnamesini veyahut müvekkilin adının bizzat geçmemesi halinde müvekkilin tapuda adı geçen malikin mirasçısı olduğunu gösterir veraset ilamını sunması gerekmektedir.

Hemen Ara
Yol Tarifi Al