Davam ne kadar sürecek?

Davanın Ne Kadar Süreceğini Öngörebilmek ve Dava Sürecini Hızlandırmak Mümkün müdür?

Avukatlar olarak bir yargılamanın ne kadar süreceğini tahmini olarak öngörebilmemize karşın bir davanın yargılama süreci hakkında görüş bildirmemiz doğru olmamaktadır. Zira; bir davanın uzun ya da kısa sürede sonuçlanması avukatların elinde olmayan sebeplere göre değişebilmektedir. Örneğin; yargılaması görülen dosyaya bakan asli görevli hâkimin mazeretli olması nedeniyle dosyanın geçici görevli hâkimler tarafından incelenmesi, dosyaların bilirkişiden geç dönmesi, bilirkişi raporlarındaki eksik ve yanlış hususlar nedeniyle dosyanın ek bilirkişi raporu alınmak üzere tekrardan bilirkişiye tevdi edilmesi, karşı tarafın itiraz edip etmemesi ve davanın görülmekte olduğu mahkemede oluşan iş yoğunluğuna istinaden duruşma tarihlerinin verilme sıklığının azlığı ya da çokluğuna göre yargılama süreci farklılık arz edebilmektedir. Bununla birlikte avukatlar olarak yargılama sürecini kısaltabileceğimiz bir kısım işlemler mevcuttur. Avukatlar olarak tarafımızca müzekkerelerin elden teslim alınarak cevabının da bir an önce dosyaya sunulmasının takip edilmesi, dosyada bir an evvel taraf teşkilinin sağlanması için gerekli veraset ilamlarının çıkartılması, taraflara tebligatların yapılması, tebligat akıbetlerinin takip edilmesi, tarafımıza verilen sürelerin sonu beklenmeden iş ve işlemlerin daha kısa sürelerde yapılması gibi bir kısım iş ve işlemler ile yargılama sürecini mümkün olabildiği kadar hızlandırmamız mümkündür. Ancak elimizde olmayan sebeplerle yargılama süresinin uzama ihtimali olmasından dolayı yargılama süreçleri ile ilgili bir öngörüde bulunmak ve bunu dile getirmek doğru değildir.

Hemen Ara
Yol Tarifi Al