Orman İdaresi tapumun iptali için dava açar ise ne yapabilirim?

Bu tarz davalar kadastro tespiti sonrasında oluşan tapu kaydında, kişilerin malik olarak görünmesine karşın başka bir dönemde yapılan orman kadastrosu çalışmaları sırasında taşınmazın orman olarak belirlenmesi sonucunda Orman İdaresi tarafından mevcut tapu malikine karşı açılır. Bu davalarda yerin orman olduğunun tespit edilmiş olması halinde tapu kaydı iptal edilerek taşınmaz Orman İdaresi adına tescil edilir. Bu dava sonucunda tapu maliki her türlü hakkını kaybetmiş değildir. Zira; bu durumda tapu malikinin herhangi bir kusuru olmayıp kadastro tespiti sırasında yasal süresinde itiraz etmeyen Orman İdaresinin sorumluluğu söz konusudur. Bu tespit sonrasında oluşan tapu kaydına ve tapu siciline güvenerek taşınmaz satın alan maliklerin iyi niyeti korunur. Tapuları iptal olan kayıt malikleri iptal kararının kesinleşmesi ardından tapu kaydının iptalinden doğan zararlarının tazmini amaçlı olarak devlete karşı tazminat davası açma hakkını elde ederler.

Hemen Ara
Yol Tarifi Al