İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

Hukuk ofisimiz kurumsal şirketlere ait ticari dayanağı olan alacakların icra takibini yapmaktadır. Bu alanda halk arasında “mal kaçırma” şeklinde nitelendirilen; cebri icradan kurtarmak için mal varlığının, hak ve alacakların üçüncü kişilere devredilmesine ilişkin açılan tasarrufların iptali davaları ofisimizin yoğun olarak çalıştığı dava türlerindendir.

Uygulamada sıklıkla tapu iptali ve tescil davaları ile karıştırılan ve dayanağını İcra İflas Kanunu’nun oluşturduğu tasarrufun iptali davaları mal varlığı devredilmiş olsa dahi alacaklıya o mal varlığı üzerinde cebri icra yapma yetkisi tanımaktadır. Bu dava yolu ile tahsil kabiliyeti olmayan icra takip dosyaları tahsil edilebilir hale getirilmektedir.

Hemen Ara
Yol Tarifi Al