Miras Hukuku

Miras Hukuku

Ofisimiz miras hukuku ve miras hukuku ile bağlantılı davalar üzerinde yoğun olarak çalışmakta olup; ofisimizde genel olarak Osmanlı döneminde yaşamış murislerin taşınmazlarının mirasçılarına intikal ettirilmesine yönelik avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bununla birlikte ofisimizde murisin mirasçılarını gösterir veraset ilamlarının veyahut gerekmesi halinde veraset ilamının iptali davalarının sonuçlandırılmasının ardından taşınmazın muris üzerinden mirasçılarına intikal etmesi için gerekli hukuki iş ve işlemler takip edilmektedir.

Bu süreçte gerek nüfus kayıtlarının gerekse tapu kayıtlarının Osmanlıca belgelere dayanması halinde Osmanlıca tercümanlarımızdan destek alarak sonuca varılmaktadır. Özellikle murisin kızlarının evlilik sonrası kocanın kütüğüne gitmesi ile babanın kütüğüne yazılmamış olmasından dolayı güncel nüfus kayıtları üzerinden çıkartılan veraset ilamlarında bir kısım mirasçılar mirasçı sıfatını kazanamamaktadır. Soy bağına ilişkin ihtilaflı olan hususlarda; Osmanlı Atik Kayıtları, Şer’iye sicilleri ve Osmanlı Devlet Arşivinde bulunan diğer kayıtlar araştırılmak suretiyle murisin eş ve çocukları tespit edilerek gerçek mirasçıların tamamının mirasta hak sahibi olmasının sağlanması yönünde veraset ilamı davalarını takip etmekteyiz.

Miras hukuku kapsamında; hasımsız olarak açılan veraset ilamı davaları, hasımlı olarak açılan veraset ilamının iptali davaları, nüfus kaydının ve tapu kaydının tashihine ilişkin davalar; soy bağının tespiti davaları; terekeye temsilci atanması davaları, kayyım kaldırılmasına ilişkin davalar, muris muvazaasına ilişkin tapu iptal ve tescil davaları, terekenin tespiti ve tenkis davaları yoğun olarak çalıştığımız dava türlerindendir.

Hemen Ara
Yol Tarifi Al