Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

Tarafların anlaşmaları halinde; anlaşmış oldukları hususları açık ve net şekilde yoruma açık olmayan, tarafların gerçek iradesini yansıtan ve sözleşmenin her iki tarafının da haklarını koruyan sözleşme metinlerini düzenlemek suretiyle; ileride oluşacak hukuki ihtilafların asgari düzeye inmesi ve olası ihtilaf hallerinde ise tarafların gerçek iradeleri doğrultusunda belirlenen hak ve yükümlülükler çerçevesinde ihtilafların çözümünün sağlanması amaçlanmaktadır.  Bu bağlamda hukuk ofisimiz; müvekkilimiz olmayan tarafların da talebi üzerine herhangi bir tarafı temsil etmeyen bağımsız hukukçu olarak taraflar arasında imzalanacak sözleşmelerin düzenlenmesi hizmetini de vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri; inşaat sözleşmeleri; büyük alanlı gayrimenkul kira sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yoğun olarak üzerinde çalıştığımız sözleşme türlerindendir.

Hemen Ara
Yol Tarifi Al